Premis

1.    2 Pernils  +  2 formatges + 2 trofeus.
2.    2 Pernils  +  2 ampolles d'oli 2l. + 2 trofeus.
3.    2 Pernils  +  2 ampolles d'oli 2l. + 2 trofeus.
4.    2 Pernils 
5.    2 Pernils
6.    2 Pernils
7.    2 Pernils
8.    2 Pernils
9.    2 Pernils
10.  2 Pernils
11.  2 Pernils
12.  2 Pernils
13.  2 Pernils
14.  2 Espatlles + 2 ampolles de vi
15.  2 Espatlles + 2 ampolles de vi
16.  2 Espatlles + 2 ampolles de vi
17.  2 Espatlles
18.  2 Espatlles
19.  2 Espatlles
20.  2 Espatlles
21.  2 Espatlles
22.  2 Espatlles
23.  2 Espatlles
24.  2 Espatlles
25.  2 Espatlles
26.  2 Espatlles
27.  2 Espatlles
28.  2 Formatges
29.  2 Formatges
30.  2 Formatges 


Sorteig:  1 Espatlla

Els premis podran variar en funció de les parelles inscrites. Aquest premis estan basats sobre la inscripció de 110-120 parelles.